KONTAKT

A K A D E M I A    P I Ł K A R S K A    M A T E U S Z    B R Z O S K O W S K I

UL. JAGIELLOŃSKA 29B/47

83-110 TCZEW

NIP 5792168165 | REGON 361593523

tel. 508122220 | email. aptczew@wp.pl

Nr rachunku bankowego: PKO BP SA 83102019090000320201764497

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty Akademii:

WŁAŚCICIEL AKADEMII PIŁKARSKIEJ MB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIAŁ OBSŁUGI I FINANSÓW AP

(Kontakt w sprawie czesnego za zajęcia, sprawy dot. płatności, zaświadczenia, faktury)

Biuro AP

  • Numer konta do płatności za zajęcia AP TCZEW, PIERWSZA SZKÓŁKA, AP SPRAWNI, PROGRAM AP TECHNIKA:

             83102019090000320201764497.

  • Numer konta do płatności za zajęcia AP SZTUM:

            14 1020 4900 0000 8802 3120 3875.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIAŁ SPORTOWY AP

(Kontakt ze sztabem szkoleniowym drużyn)

  1. AP TCZEW.

   2. PIERWSZA SZKÓŁKA.

   3. AP SZTUM.

Koordynator Oddziału AP w Sztumie.

(organizacja i bezpośrednia koordynacja spraw Oddziału).

  • Trener Grupy Starszej (roczniki 2008-2010) 
  • Trener Grupy Młodszej (roczniki 2011-2013)                    }    – aptczew.sztum@wp.pl
  • Trener Drużyny Rocznika 2014/2015

   4. PROGRAM AP TECHNIKA.

(dodatkowy trening indywidualny).

Koordynator PROGRAMU AP TECHNIKA.

   5. AP SPRAWNI.

Koordynator AP SPRAWNI.

                                                                                            

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIAŁ ORGANIZACJI OBOZÓW, ZGRUPOWAŃ, WYCIECZEK AP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKLEP AP

(odzież klubowa, gadżety)

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?