Mateusz Brzoskowski

WŁAŚCICIEL

mgr Mateusz Brzoskowski

Mateusz Brzoskowski - Założyciel „AKADEMIA PIŁKARSKA MATEUSZ BRZOSKOWSKI”.

Właściciel Akademii i Dyrektor Generalny projektów:

AP TCZEW | PIERWSZA SZKÓŁKA | AP SPRAWNI | PROGRAM AP TECHNIKA | AP FUN.

  • Urodzony 5.04.1989r. w Sztumie. 

Pochodzi z miejscowości Gościszewo. Uczęszczał do Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Malborku, tam też zdał maturę. 

Mieszka w Tczewie. Jak sam twierdzi, gdy rozpoczął dokładnie 15.10.2008 roku swoją pracę z dziećmi i młodzieżą na terenie Tczewa - od pierwszego dnia pokochał Tczew i z tym miastem związał swoje życie.

  • Dyplomowany Trener piłki nożnej – UEFA B.

- Zakres badawczy: Katalońska Federacja Piłkarska, FC Barcelona.

  • Doświadczenie w pracy szkoleniowej od 2008 roku.

Przez ten czas pracujący m.in. na stanowiskach:

- Trener Główny drużyn dzieci i juniorów, 

- Członek Zarządu i Koordynator ds. Szkolenia Klubu,

- I Trener w klasie sportowej – profil piłka nożna, w Gimnazjum nr 2 w Tczewie (chłopcy-rocznik 1999).

  • Absolwent studiów na kierunku pedagogika.

- ukończył studia pierwszego stopnia (licencjat), kierunek: „pedagogika resocjalizacyjna”,

- ukończył studia drugiego stopnia (magister), kierunek: „pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pracy socjalnej”.

- ukończył studia podyplomowe, kierunek: „nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb)”.

  • Jest magistrem pedagogiki i aktywnym specjalistą w tej dziedzinie.

Od sierpnia 2013 roku pracuje na stanowisku: „Pedagog Szkolny” w Szkole Podstawowej nr 8 im. św. Wojciecha w Tczewie.

Od IX2023 do II2024 roku pracował na stanowisku: „Pedagog Szkolny” Szkoły Branżowej w Centrum Kształcenia Zawodowego "Nauka" w Tczewie.

Posiada wykształcenie pedagogiczne i bogate, specjalistyczne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na wielu płaszczyznach:

- opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacja nieletnich, profilaktyka i ograniczanie zachowań ryzykownych, socjoterapia

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna

- pedagogika rodziny

- relacje

- wsparcie w sytuacjach kryzysowych – w tym, w doświadczeniu depresji, straty, traumy, żałoby

- diagnozowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz ich możliwości psychofizycznych.

Aktywnie działa na rzecz przeciwdziałania przemocy – wielokrotnie rozpoznając przemoc i wspierając ofiary: dzieci i rodziny, w tym, w zespole interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Od wielu lat współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz rodziny – pomagając dzieciom krzywdzonym i reagując na dysfunkcje, patologię w środowisku rodzinnym.

  • Dyplomowany kierownik wypoczynku – od 2009 roku organizuje obozy piłkarskie dla dzieci i młodzieży.

  • Od 12.01.2013r. jest DUMNYM TATĄ – Xaviera! A Od 2011 roku mężem Angeliki, równie dumnym :-)

  • Bardzo ważne w jego życiu i działalności są wiara i patriotyzm. Razem z synem kultywuje pamięć o Bohaterach i wydarzeniach patriotycznych związanych z naszą Ojczyzną. 

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?