Misja i Oferta AP!

„Współczesny futbol zawsze zaczyna się w głowie a kończy w nogach!”

Horst Wein

Jesteśmy Akademią, dla której najważniejsza jest wychowawcza rola sportu dla młodego człowieka.

Od 13 maja 2015 roku, realizujemy dokładnie zaprogramowaną filozofię: „KATALOŃSKI SYSTEM SZKOLENIA”.

Nasz program szkolenia opieramy na zasadach:

  • Profilaktyka poprzez piłkę nożną
  • Wychowanie poprzez piłkę nożną na podstawie Katalońskiej Federacji Piłkarskiej
  • Szkolenie według Katalońskiej Federacji Piłkarskiej – FC Barcelona
  • Zasady budowania procesu treningowego według Katalońskiej Federacji Piłkarskiej
  • Nauka inteligencji, kreatywności dzięki piłce nożnej
  • Doskonała zabawa, atmosfera – Rodzina Piłkarska.

„A K A D E M I A    P I Ł K A R S K A    M A T E U S Z    B R Z O S K O W S K I”

ORGANIZUJE ZAJĘCIA I TRENINGI W RAMACH 5 PROJEKTÓW:

1. AP TCZEW – treningi w drużynach dla dzieci od 4-5 roku życia!

2. PIERWSZA SZKÓŁKA – zajęcia dla dzieci od 2 roku życia z aktywnym udziałem opiekuna!

3. AP SZTUM – nasz oddział z treningami dla dzieci od 5 roku życia!

4. PROGRAM AP TECHNIKA – dodatkowy trening indywidualny od 7 roku życia.

5. AP SPRAWNI – zajęcia piłki nożnej dla dzieci z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI od 5 roku życia.