AP Tczew – harmonogramy ostatnich zajęć sezonu.
  • Ostatnie treningi przed przerwą (wracamy do zajęć od sierpnia) w Drużynach: 2013 i 2014, połączone ze słodką niespodzianką:

- AP Tczew 2013 – środa, 19.06.2019, 18:00-19:00, „Dzień Rodziny” – orlik ul. Królowej Marysieńki.

- AP Tczew 2014 – piątek, 21.06.2019, 18:00-19:00, Mecze Rocznika 2014 – orlik ul. Saperska.

  • 21.06.2019, orlik, ul. Królowej Marysieńki - Ostatnie zajęcia - Dzień Rodziny, połączone z wręczeniem dyplomów za sezon 2018/2019. (wracamy do zajęć od sierpnia).

Mecze:

- 16:00-16:45 – AP Tczew 2011 – Rodzice/Opiekunowie

- 16:45-17:30 – AP Tczew 2012– Rodzice/Opiekunowie

- 17:30-18:15 – AP Tczew 2009/2010 – Rodzice/Opiekunowie

- 18:15-19:00 – AP Tczew 2008 i 2007 – Rodzice/Opiekunowie.

  • Pierwsza Szkółka – przed nami 2 ostatnie spotkania sezonu 2018/2019!

Serdecznie zapraszamy na zajęcia:

  1. Wtorek, 18.06.2019 – wyjątkowo zajęcia w hali SP 8 Ul. Armii Krajowej 70 w Tczewie (budynek za szkołą). Godziny grup bez zmian. (16:30-17:00, 17:00-17:30).
  2. Wtorek, 25.06.2019 – hala ZSRiK ul. Czyżykowska w Tczewie. Ostatnie zajęcia sezonu 2018/2019 połączone z wręczeniem dyplomów! Obie grupy zapraszamy na godzinę 16:30!