Zawieszenie zajęć od 12.03.20 do 25.03.20.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z ogłoszonymi dzisiaj wytycznymi Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Edukacji Narodowej, a także po posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z koronawirusem w Polsce, w trosce o zdrowie naszych dzieci,

podjąłem decyzję o zawieszeniu wszystkich zajęć Akademii Piłkarskiej MB a więc:

AP Tczew, Pierwszej Szkółki i AP Sztum,

od 12.03.2020 do 25.03.2020.

Trenerzy drużyn, będą na bieżąco Państwa informować o sytuacji.

Prosimy o zachowanie spokoju, ostrożności i postępowanie zgodnie z wydanymi zaleceniami.

Mateusz Brzoskowski, właściciel Akademii Piłkarskiej MB