Zmarł trener Łukasz Czirson…

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Łukasza Czirsona, trenera w drużynie Rocznika 2009/2010, taty naszego piłkarza, wspaniałego przyjaciela i przede wszystkim dobrego, wrażliwego człowieka.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia - Cała Społeczność Akademii Piłkarskiej MB.